Naszą intencją zawsze było stworzenie Kancelarii nawiązującej do przedwojennych tradycji prawniczych, lecz z drugiej strony odpowiadającej jakością obsługi wszelkim wymogom naszych czasów.

Wizytówką Kancelarii jest zatem doskonała znajomość i umiejętność praktycznego stosowania prawa, pełny profesjonalizm, elegancja wykonywania zawodu, możliwość świadczenia obsługi prawnej w obcych językach, kompleksowa "opieka" nad Klientem, sprawność i skuteczność. Kancelaria świadczy usługi o wysokim stopniu specjalizacji w niemal wszystkich dziedzinach prawa, w tym prawa międzynarodowego i unijnego. Na partnerskich zasadach współpracujemy też ze znakomitymi specjalistami z poszczególnych dziedzin, instytucjami i innymi podmiotami o dużej wiarygodności i renomie.

Głównym przesłaniem, przyświecającym działalności Kancelarii jest zapewnienie, od strony prawnej, pełnego bezpieczeństwa przedsięwzięć realizowanych przez lub na rzecz Klientów oraz maksymalną ochronę przed skierowanymi przeciwko nim wszelkimi akcjami prawnymi. Realizując te przesłania Kancelaria stosuje i bada indywidualnie pod kątem każdej sprawy prawo stanowione oraz zwyczaje, przewiduje kierunki rozwoju dziedzin prawa, wykładni prawa oraz możliwości praktycznych zastosowań poszczególnych rozwiązań prawnych i kompilacji ustawodawstwa wewnętrznego z postępami prawodawstwa międzynarodowego. W swej pracy Kancelaria korzysta też z doświadczeń i osiągnięć wielu innych dziedzin nauki, w szczególności psychologii, filozofii, matematyki, marketingu i ekonomii.Celem stawianym sobie przez Kancelarię jest trwałe skupienie wokół siebie grona Klientów, którzy oddając się jej w opiekę potrafią docenić skuteczność, profesjonalizm, wzajemne zaufanie, niezawodność, odpowiedzialność, partnerską atmosferę i wysoką klasę usług. Budujemy bowiem nasz autorytet na opinii Klientów i na ich zadowoleniu, ze świadomością, że tak jak my jesteśmy swoistą wizytówką naszych Klientów, tak oni świadczą o nas.

Mając na uwadze wygodę naszych Klientów, umiejscowiliśmy siedzibę Kancelarii w jednej z najpiękniejszych kamienic Warszawy w pobliżu najważniejszych urzędów państwowych i placówek dyplomatycznych.

Mamy nadzieję, że zawarte na niniejszej stronie informacje zachęcą Państwa do skorzystania z naszych usług.