Doświadczenie zawodowe wspólników
i współpracowników Kancelarii

 

Borys Pardus - adwokat, doradca podatkowy
- absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1995), Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego (1996), Executive MBA (Politechnika Warszawska), Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących instytucjach:

· Kancelaria Adwokacka Witolda Rozwensa
· EVIP Law Sp. z o.o. (grupa firm konsultingowych EVIP)
· SOFTBANK S.A. - Dyrektor Działu Prawnego
· Doradztwo podatkowe - własna działalność gospodarcza
· ComputerLand S.A. - Dyrektor Działu Prawnego
· Pro Consultants sp.zo.o. - Partner

- biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego,
- członek rad nadzorczych spółek kapitałowych członek międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych i stowarzyszeń sportowych.
- Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa komputerowego, prawa handlowego.
- Brał udział w procesach przekształceń kapitałowych, łączeniach i przejęciach podmiotów gospodarczych, wprowadzaniu podmiotów na Giełdę Papierów Wartościowych

Eliza Grudzień - adwokat
- magister prawa, Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin,
- egzamin adwokacki zdany z wynikiem bardzo dobrym,
- Studium Prawa Europejskiego w Łodzi organizowane przez Instytut Europejski w Łodzi,
- szkolenia z zakresu podpisu elektronicznego,
- doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich, w Ministerstwie Finansów, w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w firmie consultingowej Pro-Consultants Sp. z o.o.,
- przekształcenie organizacyjne i własnościowe przejętych przedsiębiorstw, łączenie spółek, przygotowanie sprzedaży udziałów, analiza prawna spółek,
- współpraca z branżą obrotu nieruchomościami i budownictwa,
- doradztwo w procesach inwestycyjnych, w tym również dla inwestorów zagranicznych przy prywatyzacji spółek Skarbu Państwa,
- specjalista z zakresu prawa karnego, handlowego, cywilnego, zamówień publicznych,
znajomość języka francuskiego.

Jerzy Pardus - radca prawny
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- członek zarządu we władzach spółek kapitałowych,
- doradca podatkowy wpisany na listę Ministra Finansów,
- doradca w procesach restrukturyzacji,
- specjalista w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych,
- redaktor naczelny w reakcjach kilku gazet w latach 1970-88,
- znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

Eliza Mik - prawnik
- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- uczestnik licznych szkoleń w Polsce i Wielkiej Brytanii m.in. z zakresu prawnych aspektów IT, prawa handlowego i podatkowego,
- praca w renomowanych firmach prawniczych, w działach prawnych spółek prawa handlowego w kraju i za granicą,
- doradztwo w procesach inwestycyjnych, w tym również dla inwestorów zagranicznych przy prywatyzacji spółek Skarbu Państwa,
- uczestnictwo w sporządzaniu prospektów emisyjnych spółek giełdowych, opracowanie i negocjacje umów z zakresu praw autorskich, licencyjnych, serwisowych, dokumentów o charakterze korporacyjnym,
- uczestnictwo w opracowywaniu analiz prawnych spółek m.in. z branży telekomunikacyjnej oraz sektora finansowego,
- autorka wielu opinii prawnych m.in. z zakresu problematyki prawa papierów wartościowych, prawa spółek, prawa podatkowego i ochrony danych osobowych, specjalizuje się w prawnych zagadnieniach IT, problematyce podpisu elektronicznego,
- biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Katarzyna Okurowska - aplikant radcowski

- magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- znajomość języka angielskiego
- specjalista z zakresu postępowania przed sądami cywilnymi oraz arbitrażowymi
- uczestnictwo w przekształceniach przedsiębiorstw, nadzorze korporacyjnym przed sądami rejestrowymi


OSOBY STALE WSPÓŁPRACUJĄCE z KANCELARIĄ

Janusz Szymański - adwokat
- magister prawa, Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
- Kancelaria Adwokacka adw. Ryszarda Sicińskiego,
- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - asystent podsekretarza stanu,
- członek zarządu Polsko-Koreańskiego Towarzystwa Żeglugowego Sp. z o.o.,
- reprezentant MT i GM w Inmarstat w Sztokholmie oraz w OECD w Paryżu,
- Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - asystent podsekretarza stanu,
- Pełnomocnik Prezesa BGŻ do spraw tworzenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.,
- Kancelaria "Saffell, Bentkowski, Szymański i Partnerzy",
- Członek Rady Nadzorczej Drwalewskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.,
- Członek Rady Nadzorczej PEPEES S.A.,
- Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Dyrda & Szymański S.C.

Joanna Lasota - adwokat
- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- studia na Uniwersytecie Londyńskim,
- studia podyplomowe na Uniwersytecie Montepellier I,
- staże w kancelariach patentowanych w Niemczech i Stanach Zjednoczonych,
- współpracownik w Kancelarii Adwokackiej Traple, Konarski i Podrecki S.C. w Krakowie,
- specjalista w zakresie własności intelektualnej,
- znajomość języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.


Piotr Korczowski - adwokat
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie,
- wykładowca na Wydziale Administracyjnym Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu,
- specjalista w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa bankowego i prawa spółek handlowych,
- praca w znanych kancelariach i firmach prawniczych, zarządzanie biurem maklerskim,
- autor licznych prac z zakresu prawa gospodarczego,
- współautor analiz prawnych spółek z branży informatycznej, motoryzacyjnej i spożywczej,
- znajomość języka angielskiego.


Aleksander Pardus - prawnik
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- właściciel firmy doradczo-konsultingowej,
- 2 letni staż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Kontroli Legalności Zatrudnienia, współpraca z PIP, Sanepidem, ZUS, Policją,
- współpraca z kancelariami prawniczymi m.in. Smoktunowicz, Falandysz oraz Weil Gotshal & Manges,
- obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców,
- udział w audytach prawnych firm i przedsiębiorstw państwowych,
- specjalista z zakresu prawa pracy i praw pracowniczych,
- współudział w organizowaniu szkoleń z prawa pracy i z zakresu BHP dla pracodawców